• Normaliter zorgt de zondagochtend groep voor de ontvangst van de tegenstander in de bestuurskamer beneden, met natuurlijk een bakje koffie. Door het coronavirus wordt hier minder gebruik van gemaakt, waardoor de zondagmorgen groep veel minder te doen heeft. Daarom is er besloten om de ontvangst van de tegenstanders door de zondagmorgengroep tijdelijk te stoppen totdat het coronavirus de wereld uit is.