• In 2008 is de “Kleine Arena” bij de SV Mariënheem aangelegd. Na 14 jaar intensief gebruik is de kunstgrasmat tot op de draad toe versleten, hier moest dus wat aan gebeuren. In verband met de ontwikkelingen de afgelopen 14 jaar, plus de komst van het grote kunstgrasveld, was de wens vanuit de leden niet zo groot meer om het veld in dezelfde afmeting te behouden. De teams kunnen nu immers op het grote kunstgrasveld het kunstgras ervaren. We merken dat vooral de jongere jeugd en de 4 tegen 4 nog gebruik maken van de kleine arena om een balletje te trappen.

    Daarnaast was er wel een wens vanuit de leden om het terras een opfrisbeurt te geven en wat ruimer op te zetten. Hierdoor is er meer ruimte voor toeschouwers en andere mensen uit het dorp die gezellig wat willen komen drinken. Deze ruimte is gecreëerd door de “Kleine Arena” te halveren en de andere helft in te richten als groen terras.

    We willen de accommodatie commissie, de werkgroep kleine arena en de vrijwilligers die hieraan meehelpen enorm bedanken voor alle inzet, samen maken we er iets moois van!